Aparat krzyżowy


Badanie psychologiczne kierowców zawodowych, potocznie nazywane „psychotestami”,
polega na ocenie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, ocenie osobowości
oraz sprawności psychomotorycznej.

W dzisiejszych literkach kierowanych do Was chcę przybliżyć Wam, na czym polega ocena sprawności psychomotorycznej. Za jakość wykonywania zadania psychomotorycznego  odpowiedzialne są:
- różnice indywidualne  w zakresie procesów uczenia się – inaczej inteligencja, poprzez proces adaptacji do zadania, przechowywania bieżącej informacji, łączenia informacji oraz formułowania analogii
- szybkość percepcyjna  - następuje po fazie uczenia się zadania. Dotyczą modalności wzrokowej, słuchowej lub dotykowej
- sprawność motoryczna – dotyczy ruchu kończyn (jednej lub więcej), ruchu oczu.
Aktualnie w badaniach psychologicznych kierowców do oceny tych funkcji służą dwa aparaty – miernik parametrów reakcji oraz aparat krzyżowy (lub zastępczo aparat piórkowskiego). Są to najbardziej popularne metody choć na rynku polskim pojawiają się już innowacyjne metody do mierzenia wyżej wymienionych funkcji. Dzieje się tak, ponieważ nie ma ustalonego zestawu testów/aparatów a metodyka przeprowadzania badań psychologicznych kierowców  zawarta w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 roku, narzuca jedynie standardy przeprowadzania takich badań. Poniżej link do rozporządzenia.

Celem badania aparatem krzyżowym jest ocena sprawności psychomotorycznej a dokładniej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pisząc więcej, ocenie podlega szybkość reakcji psychomotorycznej, zdolność do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania, szybkości podejmowania decyzji w sytuacjach wykonywanych pod presją czasu oraz odporność na zmęczenie. Obserwacja badanego w czasie wykonywania tego zadania jest próbką zachowania się kierowcy w trudnej sytuacji drogowej, kiedy szybkość spostrzeżenia niebezpiecznej sytuacji drogowej i natychmiastowa prawidłowa reakcja ma bardzo duże znaczenie.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miernik czasu reakcji

Ciemnia, stereometr (pręty) i pozostałe aparaty psychologiczne