Ciemnia, stereometr (pręty) i pozostałe aparaty psychologiczne


Ciemnia, stereometr oraz wirometr (zdjęcie poniżej) zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014r. w sprawie badań psychologicznych kierowców nie wchodzą już w skład takiego badania.
W psychologicznych badaniach kierowców zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem stosuje się tylko dwa aparaty psychologiczne: miernik czasu reakcji oraz aparat krzyżowy.
Dlaczego zdarza się jednak, że psycholodzy wykonują także pozostałymi aparatami badania?
Głównym powodem jest wydanie opinii dla lekarza medycyny pracy, jest to dodatkowa usługa na ewentualne zlecenie lekarza. To właśnie lekarz musi posiadać wyniki takiego badania (dotyczy zwłaszcza ciemni - widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie).
Celem badania w ciemni jest ocena możliwości  prowadzenia samochodu w warunkach nocnych. Pierwszy pomiar wykonywany jest po adaptacji do ciemności i polega na rozpoznawaniu położenia przerwy w pierścieniu (Pierścień  Landolta - widzenie zmierzchowe). Wynik stanowi wartość natężenia światła, przy jakiej badany odczytywał prawidłowo przerwy w pierścieniu. Drugi pomiar dotyczy wrażliwości na olśnienie (Noktometr) a wynikiem badania jest czas jaki badany uzyskał od chwili rozpoznania jednej z czterech figur.
Problemy z widzeniem zmierzchowym oraz wrażliwością na olśnienie mogą świadczyć o zmęczeniu, wadach wzroku, jaskrze, zaćmie, niedoborze witaminy A. Ewentualne nieprawidłowości wymagają wykonania dalszych badań okulistycznych.
Sporadycznie wykonuje się także badania aparatem zwanym stereometr (widzenie przestrzenne), najczęściej w badaniach operatorów maszyn i do pracy na wysokości powyżej 3 metrów. Nie ma natomiast ku temu twardych przepisów zalecających używania w badanich tego aparatu. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi wynik negatywny w badaniu stereometrem nie wpływa na negatywny wynik badania operatorów maszyn, pracy pow.3m. a także przy kierowaniu pojazdami kat.B w celach służbowych.
Wirometr nie jest już używany w pracowniach psychologicznych. Celem badania tym aparatem było określenie umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu drogowym.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Aparat krzyżowy

Miernik czasu reakcji