Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2018

Miernik czasu reakcji

Obraz
Kolejnym (po aparacie krzyżowym) i ostatnim aparatem mierzącym sprawność psychomotoryczną  w badaniach psychologicznych kierowców jest miernik czasu reakcji. Zgodnie z metodyką trzeba ustalić szybkość i adekwatność reakcji ✔ szybkość reakcji – chodzi o sprawdzenie czy czas pomiędzy bodźcem (np. kolor zielony na semaforze) a reakcją (np. nacisnąć nogą na pedał) nie jest nadmierne wydłużony ✔ adekwatność reakcji – polega na wyborze właściwego działania i równocześne zahamowanie działań niewłaściwych (np. na kolor zielony nacisnąć nogą na pedał, na kolor czerwony ręką na przycisk, na żółty nic). Celem badania miernikiem czasu reakcji jest zbadanie szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe i świetlne w sytuacji złożonej. Reakcja złożona występuję podczas różnych czynności motorycznych związanych z kierowaniem pojazdu. Niskie wyniki mogą być związane z zaburzeniami rozwojowymi (dysleksja, zaburzenia uwagi), urazami głowy, chorobami neurologicznymi. Wyniki mogą też obniżyć się prz…

Aparat krzyżowy

Obraz
Badanie psychologiczne kierowców zawodowych, potocznie nazywane „psychotestami”, polega na ocenie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, ocenie osobowości oraz sprawności psychomotorycznej.
W dzisiejszych literkach kierowanych do Was chcę przybliżyć Wam, na czym polega ocena sprawności psychomotorycznej. Za jakość wykonywania zadania psychomotorycznego  odpowiedzialne są: - różnice indywidualne  w zakresie procesów uczenia się – inaczej inteligencja, poprzez proces adaptacji do zadania, przechowywania bieżącej informacji, łączenia informacji oraz formułowania analogii - szybkość percepcyjna  - następuje po fazie uczenia się zadania. Dotyczą modalności wzrokowej, słuchowej lub dotykowej - sprawność motoryczna – dotyczy ruchu kończyn (jednej lub więcej), ruchu oczu. Aktualnie w badaniach psychologicznych kierowców do oceny tych funkcji służą dwa aparaty – miernik parametrów reakcji oraz aparat krzyżowy (lub zastępczo aparat piórkowskiego). Są to najbardziej popularne metody …

Zacznijmy od początku. Co to jest badanie psychologiczne (psychotechniczne)?

Obraz
Nazwa „badanie psychotechniczne”jest wyłącznie nazwą potoczną, nieprawidłową i najbardziej popularną. Odnosi się ona do przedwojennej selekcji werbunkowej pracowników na potrzeby przemysłu i komunikacji, taka prawda ☺ Właściwa nazwa to badanie psychologiczne. Zatem badanie psychologiczne i psychotechniczne – to jedno i to samo badanie, tylko ta druga nazwa jest niewłaściwa.

Stres i kryzys

Obraz
Każdego roku coraz więcej osób mierzy się z konsekwencjami chronicznego stresu, kryzysu emocjonalnego i depresji. Przyczynia się do tego tempo współczesnego świata, ciągłe obciążenie stresem, oczekiwania zawodowe, rodzinne, problemy finansowe (kredyty), rosnący wskaźnik rozwodów. Psychiatrzy – Thomas Holmes i Richard Rahe do najbardziej stresujących zdarzeń w życiu dorosłego człowieka zaliczają: - śmierć małżonka - rozwód - separację małżeństwa - wyrok więzienia - śmierć bliskiego członka rodziny - własną choroba lub uszkodzenie ciała - małżeństwo - zwolnienie z pracy - pogodzenie się z małżonkiem - emeryturę Stres to nasza reakcja na bodziec pochodzący ze świata zewnętrznego, który wymaga z naszej strony podjęcia jakichś działań (reakcji). Dlatego w znacznej mierze reakcja stresowa zależy od nas – możemy kontrolować stres. Radzenie sobie z nim (kontrolowanie) to stale zmieniające się wysiłki  mające na celu uporanie się z określonymi wymaganiami (ocenionymi przez nas jako obciążające lub przekr…

Kierowca i alkohol

Obraz
50% osób, które prowadziły pojazd z zawartością alkoholu ponad 0,5 promila nie miała wiedzy o działaniu alkoholu. Byli pewni, że są trzeźwi. 30% osób prowadziło pojazd w wyniku okazjonalnego upojenia alkoholowego, u 20% stwierdzono uzależnienie od alkoholu. Choć statystyki policyjne z 2015 roku pokazują, że zmniejszyła się liczba wypadków, w których uczestniczyły osoby po spożyciu alkoholu, to warto mieć świadomość, że nawet niewielka porcja alkoholu uniemożliwia bezpieczną jazdę samochodem. Dlaczego? Alkohol: - pogarsza koordynację ruchów - zmniejsza szybkość reakcji - powoduje pogorszenie widzenia, zmniejsza się ostrość widzenia, ogranicza też pole widzenia - powoduje błędną ocenę odległości i szybkości.
Zaburzenia powodowane przez alkohol w organizmie kierowcy: - do 0,5 promila – rozproszona uwaga, spostrzeganie, drobne zaburzenia koordynacji - od 0,5 do 1 promila – pogorszenie ostrości widzenia i oceny odległości, pobudliwość, błędna ocena własnych możliwości, obniżenie samokontro…