Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2018

Ciemnia, stereometr (pręty) i pozostałe aparaty psychologiczne

Obraz
Ciemnia, stereometr oraz wirometr (zdjęcie poniżej) zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014r. w sprawie badań psychologicznych kierowców nie wchodzą już w skład takiego badania.
W psychologicznych badaniach kierowców zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem stosuje się tylko dwa aparaty psychologiczne: miernik czasu reakcji oraz aparat krzyżowy.
Dlaczego zdarza się jednak, że psycholodzy wykonują także pozostałymi aparatami badania?
Głównym powodem jest wydanie opinii dla lekarza medycyny pracy, jest to dodatkowa usługa na ewentualne zlecenie lekarza. To właśnie lekarz musi posiadać wyniki takiego badania (dotyczy zwłaszcza ciemni - widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie).
Celem badania w ciemni jest ocena możliwości  prowadzenia samochodu w warunkach nocnych. Pierwszy pomiar wykonywany jest po adaptacji do ciemności i polega na rozpoznawaniu położenia przerwy w pierścieniu (Pierścień  Landolta - widzenie zmierzchowe). Wynik stanowi wartość natężenia ś…